УПРАВЛІНСЬКІ

 • Формування місії та розроблення стратегій її реалізації – на виході отримуємо чітко сформульовану місію, яка внутрішньо приймається і підтримується всіма учасниками тренінгу, а також конкретні стратегічні плани щодо її реалізації;
 • Прийняття ефективних рішень – на виході отримуємо готові рішення завдань, які ставилися перед учасниками, а також вироблений навик прийняття рішень учасниками тренінгу;
 • Оптимізація організаційних змін – оптимальний план організаційних змін, вироблені навички в учасників управління процесом змін;
 • Формування лідерських навичок – наявність лідерських якостей і навичок в учасників тренінгу;
 • Та інші.

МАРКЕТИНГОВІ

 • Управління маркетингом на підприємстві – учасники освоюють тактику і стратегію управління маркетингом на підприємстві;
 • Мистецтво продажу;
 • Ефективного зворотного зв’язку від споживачів;
 • Ефективної презентації;
 • Робота з претензіями клієнтів;
 • Вивчення потреб споживачів;
 • Успішна виставка.

КАДРОВІ

 • Технології ефективного пошуку нових співробітників;
 • Запровадження посади;
 • Формування команди;
 • Ефективного спілкування;
 • Міжособистісної взаємодії;
 • Вирішення конфліктів;
 • Впевненості в собі.