Бізнес-середовище стає дедалі більш висококонкурентним і, щоб залишитися успішними, компанії самі прагнуть створювати лояльні відносини зі своїми клієнтами. Схоже, на зміну лояльності до бренду йде нова рушійна сила маркетингу – лояльність до споживачів. Спонсорство – одна з можливостей через активну соціальну позицію сформувати в громадській свідомості позитивний образ компанії, товару чи послуги.

Світовий досвід доводить, що спонсорство сьогодні є одним з найефективніших інструментів маркетингових комунікацій. Спонсорство, як один із способів просування торгової марки, викликає інтерес та привертає увагу керівників компаній, що дійсно зацікавлені у створенні позитивного іміджу та умов розвитку свого бізнесу.

БІЗНЕС-ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ ПРИНОСИТЬ СПОНСОРСТВО:

  •  збільшення позитивних інформаційних приводів для згадування у ЗМІ;
  •  поліпшення іміджу компанії в суспільстві;
  •  поліпшення взаємин з клієнтами, партнерами і лідерами думок, від яких залежить розвиток бізнесу, компанії;
  •  прихована реклама;
  •  короткочасне збільшення продажів.

Вкладаючи гроші в той чи інший соціальний або культурний проект, компанія-спонсор досягає ефекту, якого неможливо домогтися за допомогою звичайної комерційної реклами – довіри.

Отже, спонсорство і спонсоринг є серйозною, ретельно спланованою PR-акцією, спрямованою на поліпшення іміджу компанії-донора, підвищення ступеня лояльності до неї потенційних клієнтів.

Відтак спонсорську допомогу слід розглядати як різновид інвестицій, що, як і будь-які інвестиції, розраховані на окупність капіталовкладень. Забезпечення і супровід для наших клієнтів спонсорингу як різновиду        PR-діяльності має на меті зробити ці інвестиції максимально вигідними:

  • проведення маркетингових досліджень щодо ефективності віддачі від вкладення коштів у той чи інший проект;
  • підготовка ретельно розроблених спонсорських пакетів для виявлення перспективності фінансування проекту;
  • здійснення спонсорованих акцій і проектів;
  • сприяння дотримання корпоративних інтересів компанії-донора.

Компанія KМ Universe допоможе вам задіяти спонсоринг як маркетинговий інструмент, що приноситиме відчутну користь компанії і підвищуватиме її рейтинг серед цільової аудиторії.