Високий рівень конкуренції примушує компанії здійснювати пошук і розроблення різних альтернативних способів промоції. Промоція – це системні зусилля для створення вдалого, позитивного іміджу через передачу позитивної інформації, продумана і спланована, тривала (в ідеалі – постійна) діяльність, що має на меті підтримку діалогу і взаємовигідних відносин між організацією та групами, від яких залежить її успіх.

 Створення позитивного іміджу товару – серед пріоритетних завдань команди  KМ Universе, адже позитивний імідж є важливим фактором успішної діяльності у всіх сферах і досягається проведенням заходів, спрямованих на поширення інформації, яка виокремлює продукт серед конкурентів і створює позитивне уявлення про нього у споживачів.

Щоб завоювати ринок, компанії повинні вибудувати грамотну і системну роботу як з медичними закладами, лікарями, провізорами та експертами центрів закупівель (візити медичних представників, організація конференцій та семінарів, поштові розсилки, акції), так і з кінцевим споживачем (рекламні кампанії, що за правильної подачі сприяють збільшенню обсягу продажів).

Отже, у боротьбі за симпатії споживачів використовують різноманітні способи промоції – рекламу, маркетинг, поширення інформації, просвітню діяльність, спонсорство та гранти, різноманітні BTL-активності, direct mail, POS-матеріали, мерчандайзинг, Product Placement, SMS-інформування, рекламування за допомогою інтернет-ресурсів та соціальних мереж та ін. Компанія KМ Universe пропонує різні види промоції, ми допоможемо у формуванні і стимулюванні інтересу до вашого товару та в налагодженні ефективних комунікативних відносин.

Постійними пріоритетами для нас є розвиток та вдосконалення вашого бізнесу шляхом теоретичних консультацій та реалізації практичних проектів з залученням як стандартних, так й інноваційних рекламних інструментів. Головними завданнями, які ми ставимо перед собою сьогодні, – стимулювання приросту продажів продукту, а також популяризація та промоція  вашого бренду серед споживачів.