Рухаючись вперед, кожен з нас часто шукає опору в тих, хто цей шлях вже пройшов. Іноді в досягненні заявлених цілей виявляється  потрібною професійна підтримка. Важливою сферою діяльності суб’єктів підприємницького бізнесу є консалтинг – особливий вид послуг з необмеженою сферою застосування.

У сучасному бізнесі під консалтингом розуміють не так консультування, як комплекс серйозних інтелектуальних послуг. Залучення консультанта для вирішення багатьох маркетингових завдань може виявитися дієвим інструментом, якщо ним правильно скористатися.

Ми надаємо послуги у сфері маркетингового консалтингу з метою повної реалізації ініціативи клієнта в сфері організації, розвитку й посилення бізнесу. Консультанти нашої компанії готові провести аналіз вашого бізнесу, виявити проблеми, допомогти в постановці маркетингових цілей, визначити та мобілізувати маркетингові ресурси для досягнення цілей вашою компанією.

Дослідження і прогнози, рекомендації з ринкової стратегії, характеристики збуту і ціноутворення, а також рішення інших задач маркетингового характеру, допоможуть вам значно скоротити час і ресурси для досягнення бажаного результату, а також підвищити якість, ефективність і надійність бізнес-рішень.

ПРОПОНОВАНІ НАМИ ОСНОВНІ НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВОГО КОНСАЛТИНГУ

 •  аудит системи маркетингу вашої компанії;
 •  виявлення проблем у маркетингу й розроблення заходів щодо їхнього усунення;
 •  організація процесу збору й використання маркетингової інформації;
 •  дослідження ринків та їхнє сегментування;
 •  пошук цільових груп споживачів;
 •  розроблення довгострокових маркетингових стратегій;
 •  розроблення й побудова системи управління маркетингом;
 •  побудова операційного маркетингу підприємства;
 •  виявлення комерційного потенціалу продукту;
 •  розроблення стратегії просування;
 •  комплексне просування;
 •  реалізація окремих маркетингових і рекламних заходів.

Якщо ви не знайшли потрібних вам консалтингових послуг у цьому переліку, звертайтесь і замовляйте саме ті консультації, яких потребує маркетингова діяльність саме вашої компанії.

РЕЗУЛЬТАТОМ СПІВПРАЦІ З НАМИ ДЛЯ ВАШОЇ КОМПАНІЇ СТАНУТЬ:

 • визначення сильних і слабких сторін маркетингової стратегій, виявлення потенційних можливостей та ризиків;
 • визначення конкурентних переваг та основних чинників успіху компанії;
 • визначення прогресу і оцінка ефективності в різних сферах;
 • посилення позицій компанії на ринку;
 • підвищення рівня клієнтського задоволення та лояльності;
 • підвищення якості, інноваційності та конкурентоспроможності послуг;
 • чітко сформульовані задачі маркетингу і ринкові цілі для вашої компанії, налагоджений потік внутрішньої маркетингової інформації;
 • посилення позиції вашого бренду на ринку;
 • збільшення об’ємів продажу, що в результаті приведе до значного збільшення прибутку вашої компанії.

Всі перелічені результати – у пріоритетах кожного бізнесу, ми допомагаємо їх реалізувати, сподіваючись на довгострокову та взаємовигідну співпрацю!